Wat?

Coaching is een middel om bij te dragen aan de ontwikkeling van medewerker én organisatie.

Er worden vooraf duidelijke doelen bepaald. Coaching vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid. Ik bied een gestructureerde begeleiding waarbinnen je zelf verantwoordelijk blijft. Je gaat op zoek naar antwoorden op door jou gestelde doelen en ambities en oplossingen voor persoonlijke belemmeringen daarbij.

De mens is meer dan zijn werk. Zowel zakelijk als privé vervul je vele rollen die allemaal met elkaar in verbinding staan. Het uitgangspunt in mijn coaching is het afstemmen op je persoonlijke kwaliteiten en idealen, maar ook de bewustwording en het aanpakken van belemmeringen die je verhinderen die idealen te verwezenlijken en je kwaliteiten in te zetten. Het gaat om leren door te reflecteren en leren door te doen.

Janny Eekman Coaching
Albert Schweitzererf 3
3263 SL Oud-Beijerland

T 06 2377 8285
info@jannyeekman.nl